(1) Pohl,H - Henschel,A [B01]
SLLWO 2003(A) (3), 27.12.2003

20480kB 1.e4 d5 2.e5 c5 3.d4 cxd4 4.Qxd4 Nc6 5.Bb5 Qa5+ 6.Nc3 Qxb5 7.Nxb5 Nxd4 8.Nxd4 Bd7 9.Ngf3 e6 10.0-0 Bc5 11.Be3 Rc8 12.c3 Ne7 13.h4 h5 14.a4 a6 15.Rfc1 Ng6 16.b4 Bb6 17.Nf5 Bc7 18.Nd6+ Bxd6 19.exd6 Rc6 20.b5 Rc4 21.bxa6 bxa6 22.a5 Nxh4 23.Nxh4 Rxh4 24.Bg5 Rc4 25.Be7 h4 26.Rab1 Bb5 27.Rb4 h3 28.Rxc4 dxc4 29.Kh2 hxg2+ 30.Kxg2 f6 31.Kg3 Kd7 32.Rd1 Rh5 33.Rd4 Rh1 34.Rg4 e5 35.Kg2 Rh7 36.Kg3 Rh1 37.Kg2 Rc1 38.Rxg7 Bc6+ 39.f3 Rxc3 40.Bxf6+ Kxd6 41.Be7+ Ke6 42.Rg6+ Kd7 43.Rd6+ Kc7 44.Rf6 Rd3 45.Re6 Bxf3+ 46.Kf2 c3 47.Rxe5 Bd5 48.Bg5 c2 49.Re1 Rd1 50.Ke2 Bc4+ 51.Kf2 Kc6 52.Rg1 Kb5 53.Bh6 Kxa5 54.Be3 Ka4 55.Bc1 Kb3 56.Rg3+ Bd3 57.Bg5 Ka2 0-1