(5) Mueller,R - Leiser,J [D95]
SLLWO 2003(A) (4), 28.12.2003

20480kB 1.d4 Nf6 2.c4 g6 3.Nc3 d5 4.Nf3 Bg7 5.Qb3 c6 6.e3 0-0 7.Bd3 dxc4 8.Bxc4 Nbd7 9.0-0 Nb6 10.Bd3 Be6 11.Qc2 Bc4 12.Bxc4 Nxc4 13.Qb3 b5 14.Rd1 Qc7 15.e4 e5 16.d5 cxd5 17.exd5 b4 18.Qxb4 Rab8 19.Nb5 e4 20.Qxf8+ Kxf8 21.Nxc7 exf3 22.gxf3 Nd7 23.a4 Rb7 24.Nb5 a6 25.Nd4 Nc5 26.b3 Nxb3 27.Nxb3 Rxb3 28.Ra2 Ne5 29.d6 Ke8 30.Rc2 Nxf3+ 31.Kg2 1-0