(17) Wittmer,D - Zimmer,B [D05]
SLLWO 2003(B) (2), 27.12.2003

20480kB 1.d4 e6 2.Nf3 d5 3.e3 Nf6 4.Bd3 Bd6 5.Nbd2 Bd7 6.0-0 c5 7.c3 Bc6 8.Re1 0-0 9.e4 dxe4 10.Nxe4 Nxe4 11.Bxe4 Bxe4 12.Rxe4 Qc7 13.dxc5 Bxc5 14.Qe2 Nd7 15.Bf4 Qb6 16.Be3 Bxe3 17.Rxe3 a5 18.a4 Rae8 19.Ne5 Nf6 20.Nc4 Qc7 21.Re5 Nd5 22.Re4 Rd8 23.g3 b6 24.Ne3 Nf6 25.Rc4 Qb7 26.Rd1 Ne4 27.Rxd8 Rxd8 28.Rd4 Rc8 29.Qd3 f5 30.Nc4 g6 31.Rd8+ Rxd8 32.Qxd8+ Kg7 33.Qxb6 Qa8 34.Qxa5 Qb7 35.Qe5+ Kh6 36.Nd6 Qc7 37.Qxe6 Nxd6 38.Qe3+ Kg7 39.Qe5+ Kf7 40.c4 Qe7 41.Qxe7+ Kxe7 42.b3 Ne4 43.Kf1 Nd2+ 44.Ke2 Nxb3 45.Kd3 Kd6 46.Kc3 Nc5 47.Kb4 Kc6 48.a5 g5 49.h3 Nd3+ 50.Kc3 Nxf2 51.g4 Nxg4 52.Kd2 Ne5 53.Ke2 Nxc4 54.Kf2 Nxa5 55.Kg3 h6 0-1