(21) Vijayakumar,P - Lauer,C [B22]
SLLWO 2003(B) (3), 27.12.2003

20480kB 1.e4 c5 2.c3 d5 3.exd5 Qxd5 4.d4 cxd4 5.cxd4 a6 6.Nf3 e6 7.Nc3 Qd8 8.Be2 Nf6 9.Bg5 Be7 10.0-0 Nc6 11.a3 b5 12.Rc1 Bb7 13.Nxb5 axb5 14.Bxb5 Qb6 15.Qe2 0-0 16.Rfd1 Rac8 17.a4 Nd5 18.Qd3 Qd8 19.Bd2 Ncb4 20.Rxc8 Qxc8 21.Qb1 Ba6 22.Rc1 Qb7 23.Bxa6 Qxa6 24.b3 Nd3 25.Rc4 N3f4 26.Qe4 Ng6 27.Qc2 Qb7 28.Bc1 Rb8 29.Nd2 h6 30.g3 Nf8 31.Qa2 Nb4 32.Qb1 Nd5 33.Qa2 Nd7 34.Ba3 Bxa3 35.Qxa3 N7f6 36.Qd6 Ne8 37.Qa3 Nec7 38.Qd6 Na6 39.Rc1 Nab4 40.Rc5 Qb6 41.Qd7 Qd8 42.Qxd8+ Rxd8 43.Rb5 Rc8 44.Kf1 Kf8 45.Nc4 Ke7 46.Ke2 Kd7 47.Ne5+ Ke7 48.Nc4 1/2-1/2