(7) Zimmer,B - Wilhelm,M [D02]
SLLWO 2003(B) (3), 27.12.2003

20480kB 1.d4 d5 2.Nf3 Nc6 3.e3 Nf6 4.Nbd2 e6 5.Bd3 Be7 6.c3 0-0 7.0-0 Bd6 8.Re1 e5 9.e4 exd4 10.cxd4 Bb4 11.e5 Ne4 12.Bxe4 dxe4 13.Rxe4 Bf5 14.Rf4 Ne7 15.a3 Ba5 16.b4 Bb6 17.Nb3 Qd7 18.Bb2 Nd5 19.Rh4 c6 20.Qd2 Bd8 21.Nc5 Qc7 22.Rh5 Bg4 23.Rxh7 Kxh7 24.Ng5+ Bxg5 25.Qxg5 Qc8 26.Re1 Qf5 27.Qh4+ Kg8 28.Nxb7 Qg6 29.Qg3 Bh5 30.Qb3 Nf4 31.g3 Nd3 32.Re3 Nxb2 33.Qxb2 Rab8 34.Nc5 Bg4 35.Kg2 Qh6 36.h4 Qh5 37.Qb3 Qf5 38.f3 Bh5 39.g4 Bxg4 40.fxg4 Qxg4+ 41.Rg3 Qxh4 42.Nd7 Qxd4 43.Nf6+ Kh8 44.Rh3+ 1-0