(7) Grewenig,J - Becker,A [C45]
SLLWO 2003(B) (7), 30.12.2003

20480kB 1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.d4 exd4 4.Nxd4 Bc5 5.Nxc6 Qf6 6.Qd2 dxc6 7.Qf4 Qxf4 8.Bxf4 Bd4 9.c3 Bb6 10.Nd2 Nf6 11.Bc4 Bg4 12.0-0 0-0 13.h3 Be6 14.Rfe1 Rfe8 15.Bxe6 Rxe6 16.Rad1 Rae8 1/2-1/2